Konsekwencje wypadku cudzym samochodem

Konsekwencje wypadku cudzym samochodem

Nie raz zdarza się, że pożyczamy swój samochód. Podejmując taką decyzję warto się zastanowić jakie konsekwencje mogą nas dotknąć, jeśli dojdzie do kolizji.

Obciążanie dla właściciela samochodu przy posiadaniu OC

Poprzez fakt, że każdy pojazd ma przypisaną polisę OC, pożyczając swój samochód bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. W razie kolizji z winy kierującego koszt odszkodowania obciąży polisę właściciela pojazdu, a nie kierowcy. W konsekwencji właściciel straci zniżki i jego polisa OC zdrożeje.

Jedynym rozwiązaniem, aby uniknąć obciążenia OC jest dogadanie się z kierowcą – sprawcą kolizji. W przypadku, gdy była to mała stłuczka możemy nie zgłaszać szkody do ubezpieczyciela i poprosić kierowcę, aby pokrył koszty naprawy. Jeśli jednak zdarzył się większy wypadek i jesteśmy zmuszeni likwidować szkodę z OC , to możemy ustalić aby sprawca wypadku pokrył różnicę spowodowaną utratą zniżki.

Jeśli pożyczyliśmy auto osobie, z którą nie mamy najlepszych stosunków, a ta nie poczuwa się do odpowiedzialności, możemy zgłosić sprawę do sądu. Na drodze postępowania cywilnego możemy domagać się rekompensaty za straty jakie ponieśliśmy przez utratę zniżek.

Pojazd bez ważnego OC

Jeśli nasz pojazd nie miał ważnego ubezpieczenia i dojdzie do kolizji, to odpowiedzialnością jest obarczony zarówno właściciel jak i kierowca. Będą oni solidarnie odpowiadać za koszty naprawy pojazdu jak i za wszelkie roszczenia odszkodowawcze. Kwoty te mogą czasem sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, zatem jest to bardzo ważne aby posiadać ważną polisę OC.

Kiedy odpowiedzialność spoczywa tylko na kierowcy?

Są przypadki, kiedy ubezpieczyciel będzie obarczał odpowiedzialnością tylko sprawcę wypadku, a nie właściciela pojazdu. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba prowadząca auto: była pod wpływem alkoholu, zbiegła z miejsca wypadku czy miała nieważne dokumenty.
Pamiętajmy zatem, że pożyczając samochód ponosimy ryzyko, ponieważ w razie kolizji możemy mieć wiele kłopotów i ponieść poważne konsekwencje finansowe.

Odszkodowanie za szkodę parkingową

Odszkodowanie szkoda parkingowa

Na ciasnych i zatłoczonych parkingach nietrudno o stłuczkę. Chociaż najczęściej wynikające z niej szkody nie są zbyt poważne, to jest ona na tyle problematyczna, że może być trudno ustalić winnego kolizji. Jak należy postępować w takim przypadku?

Szkoda parkingowa – znany sprawca

W komfortowej sytuacji jesteśmy, jeśli sprawca stłuczki poczekał na nas przy samochodzie lub gdy zostawił kartkę z danymi kontaktowymi. W oby przypadkach wystarczy spisać oświadczenie zawierające datę, miejsce i okoliczności zdarzenie, dane aut i właścicieli oraz numer polisy wraz z przyznaniem się do winy sprawcy. Szkoda zostanie zlikwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy.
Pierwszeństwo na parkingu jest regulowane przez znaki drogowe, jeżeli ich nie ma zawsze obowiązuje zasada „prawej ręki”. Wyjazd z miejsca parkingowego jest traktowany jako włączanie się do ruchu, a więc należy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom. Niestety zdarza się, że trudno orzec kto jest sprawcą stłuczki. Jeśli kierowcy sami nie potrafią ustalić, kto jest winny należy wezwać policję. Policjanci bezstronnie orzekną o winie.

Nieznany sprawca szkody parkingowej

Sytuacja skomplikuje się, jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia i nie pozostawi po sobie śladu. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest zawiadomienie policji. Ich działania mogą nam pomóc w znalezieniu winnego. Co więcej, notatka funkcjonariuszy będzie podstawą roszczenia przy ubieganiu się o likwidację szkody z AC. Bardzo pomocny w poszukiwaniu winnego jest monitoring. Wiele parkingów jest wyposażonych w kamery. Możemy poprosić o udostępnienie nagrania i na tej podstawie poprzez numer rejestracyjny samochodu dotrzeć do winnego. Jeśli nie ma kamer, możemy próbować szukać świadków, ale szanse na powodzenie są raczej znikome. W sytuacji gdy nie znajdziemy winnego będziemy zmuszeni pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni lub z polisy AC. W przypadku odnalezienia zbiegłego sprawcy wypadku, szkody będą pokryte z jego polisy OC. Jednak będzie on musiał zwrócić ubezpieczycielowi całą sumę odszkodowania, które zostało nam wypłacone. Za ucieczkę grozi także mandat i punkty karne.

W momencie gdy sprawca stłuczki parkingowej ucieka z miejsca zdarzenia, uzyskanie odszkodowania jest dość trudne, ale na ogół udaje się znaleźć winnego. Warto się zastanowić, zanim zdecydujemy się zbiec, ponieważ taka decyzja może nas słono kosztować.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Do każdego pojazdu jest przypisana obowiązkowa polisa OC, aby w razie spowodowania wypadku przez kierowcę ubezpieczyciel wypłacił należne pieniądze poszkodowanemu. Czy tak samo się dzieje w momencie, gdy kierowcą była osoba nietrzeźwa? Jakie są konsekwencje spowodowania stłuczki pod wpływem alkoholu?

Regres ubezpieczeniowy – konsekwencje finansowe wobec ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, lecz konsekwencje finansowe dla pijanego kierowcy będą dotkliwe. Towarzystwo ubezpieczeniowe w takiej sytuacji ma prawo zwrócić się do sprawcy wypadku z tzw. regresem - o zwrot wypłacanego odszkodowania. Kwota ta może sięgać od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wysokość kwoty uzależniona jest od rodzaju szkody, wzrośnie ona znacząco jeśli w wypadku były ranne osoby. Poza kosztami naprawy pojazdu, na odszkodowanie będzie składać się: zadośćuczynienie, koszty leczenia, rehabilitacji i dożywotniej renty na rzecz osoby poszkodowanej. Warto podkreślić, że towarzystwa ubezpieczeniowe skutecznie egzekwują zwrot pieniędzy od pijanych kierowców. Jeśli kogoś nie jest stać na spłatę długu to roszczeń dochodzi się na drodze sądowej, co w rezultacie może się przyczynić do egzekucji komorniczej. Konsekwencje mogą się odbić również na naszych najbliższych, którzy będą zmuszeni spłacać dług. Poza powyższym warto nadmienić, że pijanemu sprawcy wypadku nie zostanie wypłacone odszkodowanie z AC i NWW.

Pozostałe konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu.

Poza spłatą ubezpieczyciela, przy spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu grozi kara grzywny, ograniczenie lub pozbawianie wolności do 3 lat, utrata prawo jazdy na minimum 3 lata oraz wpłata 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. W przypadku zniszczenia mienia np. domu, ogrodzenia itp., sprawca jest również winny zwrócenia wszelkich kosztów naprawy i renowacji.

Jazda pod wpływem alkoholu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W takim przypadku nie można liczyć na żadne ustępstwa. Jedynym „pójściem na rękę” na rzecz sprawcy może być rozłożenie spłaty długu w ratach. Dlatego nie wolno ryzykować i prowadzić samochodu w stanie nietrzeźwym, ponieważ ten jeden błąd może skutkować spłacaniem długu do końca życia.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzony samochód na dziurawej drodze?

Samochód uszkodzony na dziurawej drodze - odszkodowanie

Po zimie na polskich drogach pojawia się wiele dziurawych dróg. Ubytki w nawierzchni mogą skutkować uszkodzeniem kół, a nawet zawieszenia. W takim przypadku możemy ubiegać się o odszkodowanie. Zobacz, co należy zrobić żeby skutecznie wywalczyć pieniądze na naprawę auta.

Po pierwsze – należy ustalić, kto jest zarządcą drogi

Wypłaty odszkodowania możemy domagać się od zarządcy drogi. Jednak co jest bardzo ważne w tej kwestii, najpierw musimy ustalić, kto jest jej zarządcą. Najczęściej zdarza się, że to drogi gminne są w złym stanie, dlatego najpierw udajemy się do urzędu gminy, aby potwierdzić czy to ten podmiot jest odpowiedzialny za dany odcinek drogi. Jeśli okaże się, że nie to tutaj zostaniemy poinformowani gdzie należy się zgłosić. W przypadku pozostałych dróg odpowiedzialni są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe, zarząd województwa – drogi wojewódzkie, zarząd powiatu – drogi powiatowe.

Po drugie – wykonanie dokładnej dokumentacji

Należy pamiętać o zebraniu odpowiednich dowodów.

  • Wykonanie jak największej liczby zdjęć z miejsca zdarzenia: numer drogi, dobrze jest podać numer słupka hektometrowego.
  • Obfotografowanie uszkodzeń pojazdu i wadliwej powierzchni.
  • Szukanie świadków – może to być chociażby pasażer.
  • Wezwanie policji – notatka policyjna znacząco uwiarygodni nasze roszczenia.

Posiadając polisę AC, możemy z niej skorzystać, wówczas ubezpieczyciel zgłosi się do zarządcy drogi z regresem, wzywając do zwrotu pieniędzy podmiot odpowiedzialny za zaniedbaną drogę.

Złożenie dokumentów u winnego uszkodzeń nawierzchni.

Posiadając wszystkie wyżej wymienione dowody udajemy się do siedziby zarządcy drogi winnego uszkodzonej nawierzchni. Na tym etapie mogą zdarzyć się trzy scenariusze.

  1. Zarządca drogi wyśle za nas dokumenty do swojego ubezpieczyciela, jednak taka procedura może trwać dość długo.
  2. Dostaniemy dane polisy OC i sami będziemy się zgłaszać do firmy ubezpieczeniowej.
  3. W najgorszym przypadku, gdy zarządca drogi nie posiada polisy OC lub nie poczuwa się do odpowiedzialności, pozostaje nam dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej.

Korzystając z powyższych wskazówek zwiększasz swoje szanse na zdobycie odszkodowania. Pamiętaj, że im bardziej szczegółowo zostanie udokumentowana sprawa, tym łatwiej będzie wypłacona rekompensata. Jeśli otrzymamy kwotę, która nas nie satysfakcjonuje zawsze możemy się odwołać i zgłosić sprawę do sądu.

Jakie są konsekwencje nie posiadania ważnej polisy OC?

Konsekwencje braku OC

Każdy samochód musi posiadać ważną polisę OC, ponieważ z tego ubezpieczenia są pokrywane ewentualne szkody wypadków drogowych. Nie mając ważnego OC narażamy się na wysokie kary finansowe - dla kierowców samochodów osobowych mogą one wynieść nawet do 4200 zł.

Jakie kary za brak OC w 2018?

W momencie, gdy zostaniemy poddani kontroli przez policję i nie posiadamy przy sobie polisy OC, czeka nas mandat w wysokości 50 zł. Jednak gdy nie wykupiliśmy na czas polisy czeka nas zdecydowanie wyższa kara. Jeśli opóźnienie wykupu polisy wynosi do 3 dni zapłacimy 840 zł. Opóźnienie od 4 do 14 będzie wiązało się z wydatkiem 2100 zł, a za brak opłaconego OC samochodu powyżej 14 dni zapłacimy 4200 zł. Dotyczy to samochodów osobowych. Z najwyższymi karami muszą liczyć się kierowcy samochodów ciężarowych – nawet do 6300 zł.

Spowodowanie stłuczki samochodem bez OC.

Jeśli kierowca spowoduje kolizję, a jego samochód nie będzie ubezpieczony to kara za brak OC będzie najmniejszym problemem. W takim przypadku kierowca będzie musiał zapłacić za likwidację szkody z własnej kieszeni. Jeśli do kolizji dojdzie z bardzo luksusowym samochodem, to koszty które trzeba będzie ponieść będą naprawdę wysokie.

Czy pojazd, który nie jest używany też musi mieć wykupione OC?

Pojazd, który jest zarejestrowany musi posiadać ważne OC. Jeśli posiadamy samochód, którym nie będziemy jeździć, a chcemy zrezygnować z polisy to należy go sprzedać lub zezłomować, a następnie wyrejestrować.

Monitoring nieubezpieczonych pojazdów.

W Polsce istnieje instytucja – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, która zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców. Jednym z jego zadań jest również wykrywanie posiadaczy samochodów, którzy nie wykupili polisy OC. Odbywa się na to na zasadzie wirtualnych kontroli, UFG korzystając z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych sprawdza czy właściciel zachował ciągłość ubezpieczenia. Skuteczność UFG w tej kwestii jest bardzo wysoka.

Pamiętajmy, aby posiadać ważną polisę, ponieważ w przypadku jej braku nie pomogą żadne tłumaczenia. Kara może być bardzo dotkliwa, a nie podlega ona negocjacjom i nie można jej zmniejszyć.

Jak odwołać się od decyzji w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

kancelaria odszkodowawcza

Jeżeli w ramach ubezpieczenia OC jest likwidowana szkoda i nie zgadzasz się z propozycją ubezpieczyciela – wycena jest za niska albo po prostu wszystko za bardzo przeciąga się w czasie, to masz prawo do reklamacji. Zgodnie z prawem, możemy wybrać sposób likwidacji szkody i jej formę rozliczenia. Jakie kroki należy podjąć, aby dojść swoich praw?

Rozpatrywanie reklamacji przez ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na zapoznanie się z reklamacją i udzielenie odpowiedzi na roszczenia klienta. W szczególnych przypadkach może mieć czas nawet do 60 dni, ale klient musi zostać poinformowany, co jest przyczyną opóźnienia. W przypadku, gdy warunki te nie zostaną spełnione, mamy prawo do odwołania się. Ponadto, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie udzieli odpowiedzi na złożoną przez klienta reklamację w terminie 30 lub 60 dni, to jest to równoznaczne z jej uznaniem na korzyść klienta. Warto również dochodzić swoich praw, jeśli po prostu nie zgadzamy się z wydaną w naszej sprawie decyzją, tj. odszkodowanie z OC jest zaniżone albo gdy naszym zdaniem działania były prowadzone niewłaściwie. Pamiętaj, że musisz mieć pewność co do zasadności reklamacji. Należy sprawdzić dokładnie swoją umowę, a zwłaszcza OWU, gdzie są szczegółowe zapisane warunki ubezpieczenia.

Decydując się na zgłoszenie reklamacji działań ubezpieczyciela, musimy pamiętać aby zachować odpowiednią kolejność postępowania.

Reklamacja u ubezpieczyciela

Pierwszym krokiem jest samodzielne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela. Reklamację możemy zgłosić pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową.

Wniosek u Rzecznika Finansowego

Drugim krokiem, jeśli nasze działania nie poskutkowały jest złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego, aby podjął działania w naszej sprawie. W przypadku, gdy roszczenia będą zasadne to zwróci się on do ubezpieczyciela w ramach postępowania skarbowego. Jako osoba poszkodowana mamy prawo do wglądu korespondencji pomiędzy Rzecznikiem a ubezpieczycielem.

Postępowanie sądowe

Jeśli nawet interwencja u Rzecznika Finansowego nie zadziałała, możemy wkroczyć na drogę postępowania sądowego. W sądzie na podstawie dowodów, będziemy musieli uzasadnić swoje roszczenia. Należy pamiętać, że ulegają one przedawnieniu po 3 latach od chwili dowiedzenia się o szkodzie. Co więcej, sam proces sądowy jest długotrwały, a przez co uciążliwy i kosztowny.

Odkup odszkodowania

Poza opcją samodzielnego zgłaszania reklamacji, możemy także skorzystać z wykupu szkody i otrzymać wypłatę gotówki. Taką usługę oferują nam firmy odszkodowawcze . Po odkupieniu szkody taka firma na własną rękę odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela. Jest to rozwiązanie dla osób, które chcą szybko otrzymać gotówkę, ponieważ odszkodowanie można uzyskać w przeciągu nawet 3 dni.

Jeśli jesteś pewien, że ubezpieczyciel nie rozpatrzył szkody na Twoją korzyść, możesz śmiało odwoływać się od jego decyzji i dochodzić swoich praw. Twoja reklamacja powinna być dobrze uzasadniona. Pamiętaj jednak, aby najpierw wykorzystać wszystkie pozasądowe drogi, a w ostateczności zgłosić sprawę do sądu.

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania z OC?

kancelaria odszkodowawcza

Mimo przedstawionych przez KNF ścisłych wytycznych co do likwidacji szkód w branży ubezpieczeniowej, do Rzecznika Finansowego codziennie wpływają skargi od poszkodowanych klientów. Kierowcy skarżą się na towarzystwa ubezpieczeniowe, których wypłacane kwoty odszkodowań nie wystarczają na pokrycie strat. Dodatkowo zadziwiający jest fakt, że mimo podwyżek OC o średnio 55% od zeszłego roku, sytuacja nadal nie ulega poprawie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje jest bardzo prosta, ubezpieczyciele chcą uzyskać jak największe zyski.
Firmy ubezpieczeniowe stosują różne metody zaniżania odszkodowań z OC .

1. Zaniżony kosztorys części.

Ubezpieczyciele kalkulując wycenę naprawy, robią to na podstawie kosztorysu części zamiennych a nie oryginalnych, które na ogół są dużo tańsze. Jeśli samochód jest jeszcze na gwarancji lub wymieniane w nim części pochodzą od producenta, to klientowi przysługuje zastosowanie przy naprawie oryginalnych zamienników.

2. Problemy ze zwrotem kosztów za wynajem samochodu zastępczego.

Towarzystwa niechętnie zwracają koszty najmu samochodu zastępczego podczas likwidacji szkody. Z jednej strony, wartość wynajmu auta wyceniana jest według najniższych stawek rynkowych, a z drugiej przysługujący okres auta zastępczego jest zbyt krótki, aby dokonać naprawy auta powypadkowego. Zdarza się również, że ubezpieczyciele odmawiają zwrotu kosztów auta zastępczego osobom prywatnym, tłumacząc że mogą oni korzystać np. z komunikacji publicznej. Twierdzą, że osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej pojazd zastępczy nie jest potrzebny.

3. Niezwracanie kosztów za usługę holowania pojazdu.

Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania za holowanie auta, tłumacząc że koszt takiej usługi był zbyt wysoki, a poszkodowany przy wyborze firmy holowniczej nie kierował się konkurencyjnością ceny. W innych przypadkach ubezpieczyciele zaniżają koszty tej usługi twierdząc, że w oficjalnych cennikach firm holowniczych jest ona dużo tańsza.

4. Zaniżanie kosztów pracy mechaników przy likwidacji szkód.

Firmy ubezpieczeniowe zaniżają koszty robocizny zakładów naprawczych. Wyliczeń dokonują na podstawie uśrednionych kosztów co często sprawia, że wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwota nie wystarcza na naprawę auta.

5. Zaniżanie wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu.

Ubezpieczyciele często nie biorą pod uwagę takich kwestii jak niski przebieg auta czy instalacja gazowa. W takim przypadku należy wskazać czynniki, które według nas świadczą o wyższej wartości samochodu, a które nie zostały uwzględnione w dokonanym przez likwidatora szkód rozliczeniu i ubiegać się o należną nam kwotę.

6. Potrącanie amortyzacji części.

W przypadku, gdy samochód był dłużej używany, firmy ubezpieczeniowe mogą stwierdzić, że części samochodu były już zużyte. Wiąże się to często z obniżeniem odszkodowania o tzw. amortyzację, a wyliczenie powinno być dokonane w oparciu o ceny nowych części.

7. Brak zwrotu kosztów za usługi wynajętych specjalistów.

Ubezpieczyciele oszczędzają duże sumy pieniędzy na niezwracaniu klientom kosztów za usługi wynajętych rzeczoznawców czy prawników ( w należnych przypadkach).

Jak widać z powyższego, firmy ubezpieczeniowe stosują wiele różnych metod, aby sumy wypłacanego odszkodowania powypadkowego były jak najniższe, a to tylko niektóre z nich. Należy pamiętać, że warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, ponieważ aż 90% odszkodowań wypłacanych gotówką jest zaniżanych. Procedury związane z ubieganiem się o wyższe odszkodowanie mogą wydawać się skomplikowane, ciągnąć w nieskończoność i kosztować nas wiele cennego czasu, a niekiedy również zdrowia. Dlatego czasem warto poprosić o pomoc profesjonalistów, czyli firmy odszkodowawcze, które na co dzień zajmują się odszkodowaniami komunikacyjnymi, a Kodeks Cywilny mają opanowany do perfekcji. Kancelaria odszkodowawcza dopilnuje wszelkich formalności w dochodzeniu odszkodowania OC i będzie nas reprezentować przed towarzystwem ubezpieczeniowym lub zaoferuje wykup szkody.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym

kancelaria odszkodowawcza

Tragedia jaką jest nagła śmierć bliskiego, dla każdego jest trudnym i bolesnym przeżyciem. Takie doświadczenie życiowe ma negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, a w wielu przypadkach strata ta niesie też ze sobą poważne konsekwencje finansowe. W takiej sytuacji, aby zadbać o swoją przyszłość, warto jest ubiegać się o odszkodowanie.

Podmiot zobowiązany do wypłaty ubezpieczenia

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę roszczenia jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u którego sprawca wypadku nabył ubezpieczenie OC. Natomiast jeśli sprawca nie posiadał OC lub nie jest znany, o odszkodowanie możemy ubiegać się od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Należy pamiętać, że odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby należy się nie tylko najbliższej rodzinie zmarłego w powszechnym rozumieniu. Ważna jest więź emocjonalna pomiędzy poszkodowanym a zmarłym. Oznacza, to że np. dalsi krewni czy osoby żyjące w konkubinacie również mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Co przysługuje po śmierci bliskiej osoby?

Jest kilka rodzajów rekompensaty o jaką może ubiegać się poszkodowany.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.

W przypadku, gdy zarobki zmarłego miały wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, to jest to podstawa do dochodzenia rekompensaty, dotyczy to sytuacji materialnej. Ponadto w przypadku, gdy zmarły miał wkład niematerialny np. zajmował się wychowaniem dzieci lub do jego obowiązków należało zajmowanie się domem, to również jest to podstawa do ubiegania się o odszkodowanie.
Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, jego wysokość ustalana jest w zależności od tego, jak znaczący był wkład zmarłego w utrzymanie gospodarstwa domowego oraz jak wysokie były jego zarobki.

Zwrot kosztów pogrzebu oraz leczenia.

Jeśli po wypadku zmarły był leczony w szpitalu w celu uratowania życia to możemy ubiegać się o zwrot kosztów. Rekompensata przysługuje nam również za wszelkie koszty związane z organizacją pogrzebu: postawienie nagrobka, ofiarę za posługę kapłańską, usługi transportowe itd.
Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Renta alimentacyjna.

Jest to dodatkowe świadczenie, które poszkodowany może otrzymywać co miesiąc lub w zależności od preferencji może być wypłacone jednorazowo. O rentę mogą ubiegać się:
- osoby względem, których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny tj.: dzieci, wychowankowie czy współmałżonek,
- osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego, czyli regularnie dostawały od niego środki do życia.

Zadośćuczynienie.

Jest formą świadczenia, które ma rekompensować krzywdę i cierpienie psychiczne jakie doznaliśmy po stracie bliskiej osoby. Jest to jednorazowa rekompensata, której wysokość ustalana jest na podstawie stopnia pokrewieństwa lub więzi emocjonalnych między zmarłym a poszkodowanym.

Rekompensata jaką otrzyma rodzina zmarłego nie zastąpi straty bliskiego, ale pozwoli na godne życie w tej nowej i trudnej sytuacji. Może pod względem finansowym pomóc stanąć na nogi i choć w niewielkim stopniu zniwelować ból spowodowany stratą, z tego też względu warto zadbać o lepsze jutro i ubiegać się o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby.