Ubezpieczenie od pożaru. O czym warto pamiętać?

kancelaria odszkodowawcza

Z roku na roku w Polsce wybucha coraz więcej pożarów. Najczęstszą przyczyną są awarie instalacji elektrycznej, grzewczej, ludzka nieostrożność lub zapalenie się sadzy w kominie. Ważne jest, aby chronić swoją nieruchomość przed ewentualnym pożarem. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie mienia, dlaczego powinniśmy je mieć oraz w jakich przypadkach odszkodowanie za uszkodzenie mienia może nie zostać nam wypłacone.

Co daje ubezpieczenie?

Wiele pożarów wybucha na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu np. na skutek podpalenia czy awarii instalacji. Ubezpieczenie chroni głównie naszą nieruchomość – konstrukcję, okna, drzwi. Dodatkowo, ochroną można objąć wszystko to, co znajduje się w naszym domu sprzęt RTV, AGD, meble, biżuterię, dokumenty, gotówkę itp. Nasze dobra powinny być ubezpieczone na odpowiednią sumę, aby w razie pożaru odszkodowanie zrekompensowało nasze straty. Czasem chcąc zaoszczędzić, właściciele nieruchomości zaniżają sumę ubezpieczenia i płacą niższą składkę. Jest to ryzykowne posunięcie, gdyż w razie pożaru, kwota którą otrzymamy z odszkodowania będzie o wiele niższa i nie starczy nam na pokrycie wszystkich strat. Należy też pamiętać, że w przypadku drewnianych domów składka ubezpieczeniowa może być większa, ze względu na palną konstrukcję budynku. Kolejną istotną kwestią jest podanie wszystkich stosowanych zabezpieczeń tj. czujników dymu, czadu czy gorąca. Wówczas składka ubezpieczeniowa może zostać obniżona. Jednak czujniki te muszą być włączone, w przeciwnym razie w razie pożaru suma odszkodowania może zostać zaniżona.

Za co odpowie spółdzielnia mieszkaniowa?

Właściciele mieszkań powinni wykupić własną polisę ubezpieczeniową, zabezpieczającą jego mienie przed pożarem. Ubezpieczenie nieruchomości zakupione przez spółdzielnię obejmuje szkody tylko we wspólnych częściach budynku. Jedynie w przypadku szkody spowodowanej przez zarządcę możemy domagać się odszkodowania od spółdzielni.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Ubezpieczyciele często zastrzegają sobie prawa do odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli pożar nastąpił w skutek: błędów popełnionych w fazie konstrukcji budynku czy użycia wadliwych materiałów budowlanych. Ponadto pieniądze nie zostaną nam wypłacone, jeśli podczas budowy nie stosowano się do przepisów prawa pożarowego i budowlanego. Należy też pamiętać o regularnych przeglądach i konserwacji instalacji gazowych czy elektrycznych oraz o czyszczeniu przewodów dymowych. Właściciele domów mają pewne obowiązki, których muszą dopełnić, niedostosowanie się może skutkować w ograniczeniu lub braku wypłaty odszkodowania.

Na polskim rynku nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia tylko od pożaru. Najczęściej na jego zakres składa się wiele rodzajów ryzyka jak wichura czy zalanie. Jednak straty spowodowane przez pożar są najbardziej dotkliwe i kosztowne. Warto więc, dobrać odpowiednie ubezpieczenie, aby skutecznie chronić swój majątek, zanim dojdzie do tego typu niepożądanego zdarzenia.

Skutki wichury a odszkodowanie

kancelaria odszkodowawcza

Podczas okresu letniego, często zdarzają się porywiste wiatry, gwałtowne gradobicia, ulewy które mogą uszkodzić nasze mienie. Zwykle powodują one zerwanie dachu domu czy uszkodzenie auta. Posiadając odpowiednią polisę ubezpieczeniową, możemy zabezpieczyć się finansowo i w razie potrzeby ubiegać o należną rekompensatę.

W przypadku zgłaszania szkody za skutki wichury czy nawałnicy ważne jest kilka kwestii.

1. Zabezpieczenia mienia przed dalszym uszkodzeniem.

Obowiązkiem poszkodowanego jest ochrona mienia przed dalszą degradacją. Oznacza to, że np. należy wypompować wodę z piwnicy albo w przypadku zerwania dachu należy go przykryć plandeką. W razie niewykonania tych czynności ubezpieczyciel może posądzić poszkodowanego o zaniedbanie i zaniżyć albo nie wypłacić odszkodowania. Oznacza to również, że nie musimy czekać na Rzeczoznawcę wysyłanego przez firmę ubezpieczeniową, aby ocenił rozmiar szkód. Możemy sami zrobić zdjęcia dokonanych zniszczeń i dokładnie je opisać. Im więcej zdjęć zrobimy tym lepiej. Dokumentacja powinna być jak najbardziej szczegółowa.

2. Zebranie danych.

Jak przy każdym zgłaszaniu szkody, należy przygotować: dane osobowe, numer polisy, datę, miejsce i przyczynę szkody, opis szkody oraz przybliżoną jej wartość. Warto jest również postarać się o zdobycie zaświadczenia od służb ratunkowych o tym, że była prowadzona akcja mająca na celu zabezpieczenie mienia. Taki dokument będzie bardzo pomocy przy ubieganiu się o rekompensatę od ubezpieczyciela. Ponadto, warto zachować wszelkie rachunki związane z kosztami poniesionymi na naprawy i remonty.

3. Zgłoszenie szkody.

Zgłoszenia szkody możemy dokonać telefonicznie, mailowo lub w wybranej placówce. Szkodę warto zgłosić jak najszybciej, chociaż zwykle ubezpieczyciel przewiduje na to 3-7 dni.

Podczas rozpatrywania sprawy dotyczącej nawałnicy ubezpieczyciel może zastosować tzw. uproszczoną procedurę i dokonać szybkiej likwidacji szkody. Dotyczy to przypadków gdy został uszkodzony tylko jeden element, a szkoda nie jest skomplikowana np. uszkodzona jest rynna, szyba, ogrodzenie czy poszycie dachu. Gdy zostaną uszkodzone chociażby mury domu procedury mogą się wydłużyć.

Na koniec warto nadmienić, że jeśli otrzymaliśmy świadczenia z tytułu szkód wywołanych przez wichury, nawałnice z budżetu państwa, to niezależnie od tego powinniśmy otrzymać pełne odszkodowanie za uszkodzenie mienia od ubezpieczyciela w kwocie jaką obejmowała nasza polisa. Niestety, niektórzy ubezpieczyciele stosują praktyki niezgodne z prawem i obniżają wypłacane odszkodowanie o kwotę otrzymaną od państwa. Takie techniki nie są dozwolone i w takim przypadku trzeba walczyć o swoje prawa.