Odszkodowanie za szkodę parkingową

Odszkodowanie szkoda parkingowa

Na ciasnych i zatłoczonych parkingach nietrudno o stłuczkę. Chociaż najczęściej wynikające z niej szkody nie są zbyt poważne, to jest ona na tyle problematyczna, że może być trudno ustalić winnego kolizji. Jak należy postępować w takim przypadku?

Szkoda parkingowa – znany sprawca

W komfortowej sytuacji jesteśmy, jeśli sprawca stłuczki poczekał na nas przy samochodzie lub gdy zostawił kartkę z danymi kontaktowymi. W oby przypadkach wystarczy spisać oświadczenie zawierające datę, miejsce i okoliczności zdarzenie, dane aut i właścicieli oraz numer polisy wraz z przyznaniem się do winy sprawcy. Szkoda zostanie zlikwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy.
Pierwszeństwo na parkingu jest regulowane przez znaki drogowe, jeżeli ich nie ma zawsze obowiązuje zasada „prawej ręki”. Wyjazd z miejsca parkingowego jest traktowany jako włączanie się do ruchu, a więc należy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom. Niestety zdarza się, że trudno orzec kto jest sprawcą stłuczki. Jeśli kierowcy sami nie potrafią ustalić, kto jest winny należy wezwać policję. Policjanci bezstronnie orzekną o winie.

Nieznany sprawca szkody parkingowej

Sytuacja skomplikuje się, jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia i nie pozostawi po sobie śladu. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest zawiadomienie policji. Ich działania mogą nam pomóc w znalezieniu winnego. Co więcej, notatka funkcjonariuszy będzie podstawą roszczenia przy ubieganiu się o likwidację szkody z AC. Bardzo pomocny w poszukiwaniu winnego jest monitoring. Wiele parkingów jest wyposażonych w kamery. Możemy poprosić o udostępnienie nagrania i na tej podstawie poprzez numer rejestracyjny samochodu dotrzeć do winnego. Jeśli nie ma kamer, możemy próbować szukać świadków, ale szanse na powodzenie są raczej znikome. W sytuacji gdy nie znajdziemy winnego będziemy zmuszeni pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni lub z polisy AC. W przypadku odnalezienia zbiegłego sprawcy wypadku, szkody będą pokryte z jego polisy OC. Jednak będzie on musiał zwrócić ubezpieczycielowi całą sumę odszkodowania, które zostało nam wypłacone. Za ucieczkę grozi także mandat i punkty karne.

W momencie gdy sprawca stłuczki parkingowej ucieka z miejsca zdarzenia, uzyskanie odszkodowania jest dość trudne, ale na ogół udaje się znaleźć winnego. Warto się zastanowić, zanim zdecydujemy się zbiec, ponieważ taka decyzja może nas słono kosztować.