Opóźniony lub odwołany lot? Sprawdź, kiedy przysługuje Ci odszkodowanie.

Opóźniony lub odwołany lot

Według NATS (organizacja zajmująca się koordynacją kontroli ruchu lotniczego) codziennie nad Europą lata około 25 000 samolotów. Przy tak dużym natężeniu ruchu zdarza się, że wylot nie następuje zgodnie z planem. Zdecydowana większość pasażerów dowiaduje się o odwołanym lub opóźnionym locie dopiero na lotnisku. Niewielu pasażerów zostaje poinformowanych
odpowiednio wcześniej o zmianach w podróży. Linie lotnicze często nie respektują unijnych przepisów, dlatego warto wiedzieć jakie prawa przysługują nam jako konsumentom i kiedy należy nam się odszkodowanie.

Odwołany lot

W przypadku odwołanego lotu przysługuje nam:

 • zwrot kosztów biletu lotniczego w ciągu 7 dni
  lub
 • zmiana planu podróży, lot w najszybszym możliwym lub innym w dogodnym dla pasażera terminie w to samo miejsce, na jak najbardziej podobnych warunkach.

Ponadto pasażerom przysługuje również odszkodowanie w wysokości 250 EUR dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km, 400 EUR na dystansie 1500-3500 km i 600 euro na dla lotów na dalszych odległościach.

Wyjątki. Kiedy nie należy się odszkodowanie?

Pasażerom nie należy się odszkodowanie w przypadku gdy:

 • zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed terminem podróży,
 • w terminie 14 do 7 dni zostali poinformowani o odwołanym locie i przewoźnik przedstawił nową ofertę podróży, gdzie wylot następuje nie wcześniej niż 2 godziny przed początkowym planem podróży i przylot do miejsca docelowego następuje nie później niż 4 godziny po planowanym,
 • w terminie krótszym niż 7 dni przed planowym wylotem zostali poinformowani o odwołanym locie i przewoźnik przedstawił nową ofertę podróży, gdzie wylot następuje nie wcześniej niż 1 godzinę przed początkowym planem podróży i przylot do miejsca docelowego następuje nie później niż 2 godziny po planowanym,
 • następują wyjątkowe okoliczności, a przewoźnik mimo podjęcia wszelkich starań nie jest w stanie zorganizować lotu. Chodzi o tzw. działanie „siły wyższej”, a mianowicie: złe warunki pogodowe, gwałtowna zmiana sytuacji politycznej w danym kraju, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.

W przypadku awarii samolotu również należy się odszkodowanie, ale nie dotyczy to sytuacji gdy usterka techniczna jest spowodowana czynnikiem zewnętrznym np. gdy silnik samolotu zostanie uszkodzony przez lecącego ptaka. Jest to dość trudna i problematyczna kwestia.

Bez względu na przyczynę odwołania lotu, przewoźnik powinien zapewnić nam:

 • posiłki i napoje na czas oczekiwania,
 • nocleg i transport do hotelu, jeśli nowy lot odbywa się następnego dnia po pierwotnym wylocie,
 • bezpłatne dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe i możliwość wysłania dwóch emaili,
 • transport między lotniskiem a hotelem, jeśli jest taka potrzeba.

Opóźniony lot

W przypadku opóźnionego lotu o co najmniej 2 h, przysługuje nam:

 • bezpłatna opieka tj. jak wyżej zostało wymienione: posiłek i napoje (ich ilość jest uzależniona od czasu oczekiwania), połączenie telefoniczne, faksowe, mailowe oraz zakwaterowanie w hotelu i transport między lotniskiem a hotelem, jeśli zajdzie taka konieczność.
 • prawo do zwrotu kosztów biletu, jeśli lot był opóźniony o więcej niż 5 h.

Jeśli linie lotnicze odmówią zapewnienia nam opieki podczas oczekiwania na lot i będziemy finansować wszystko z własnej kieszeni, należy zachować wszelkie paragony. Pomoże nam to przy składaniu reklamacji.

Dodatkowo, pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR dla wszystkich odwołanych lotów na dystansie do 1500 km, 400 EUR na dystansie 1500-3500 km i 600 euro na dla lotów na dalszych odległościach.

Wyjątki. Kiedy nie należy się prawo do opieki przy opóźnionych lotach?

Prawo do opieki nie przysługuje pasażerom, gdy opóźnienie trwa mniej niż:

 • 2 godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,
 • 3 godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
 • 4 i więcej godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3,500 km.

Tutaj również, jak w przypadku odwołanych lotów prawo do odszkodowania nie przysługuje w momencie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, którym przewoźnik nie mógł zapobiec.

Linie lotnicze często odmawiają wypłaty należnego odszkodowania tłumacząc, że lot był odwołany lub opóźniony z przyczyn niezależnych od nich. Wykorzystują niewiedzę konsumenta na temat praw pasażera. Często zdarza się, że na skutek braku wytrwałości ze strony poszkodowanego odrzucają uzasadnione wnioski, a jak widać z powyższego warto walczyć o swoje, ponieważ kwoty odszkodowań nie są takie małe. W walce o nasze prawa mogą pomóc kancelarie odszkodowawcze, których zadaniem jest uzyskiwanie wyższych odszkodowań dla swoich klientów. Zajmują się również wszelkimi formalnościami podczas trwania sprawy.

Zobacz też - odszkodowanie za odmowę na wejście pokład samolotu .