Jakie są konsekwencje nie posiadania ważnej polisy OC?

Konsekwencje braku OC

Każdy samochód musi posiadać ważną polisę OC, ponieważ z tego ubezpieczenia są pokrywane ewentualne szkody wypadków drogowych. Nie mając ważnego OC narażamy się na wysokie kary finansowe - dla kierowców samochodów osobowych mogą one wynieść nawet do 4200 zł.

Jakie kary za brak OC w 2018?

W momencie, gdy zostaniemy poddani kontroli przez policję i nie posiadamy przy sobie polisy OC, czeka nas mandat w wysokości 50 zł. Jednak gdy nie wykupiliśmy na czas polisy czeka nas zdecydowanie wyższa kara. Jeśli opóźnienie wykupu polisy wynosi do 3 dni zapłacimy 840 zł. Opóźnienie od 4 do 14 będzie wiązało się z wydatkiem 2100 zł, a za brak opłaconego OC samochodu powyżej 14 dni zapłacimy 4200 zł. Dotyczy to samochodów osobowych. Z najwyższymi karami muszą liczyć się kierowcy samochodów ciężarowych – nawet do 6300 zł.

Spowodowanie stłuczki samochodem bez OC.

Jeśli kierowca spowoduje kolizję, a jego samochód nie będzie ubezpieczony to kara za brak OC będzie najmniejszym problemem. W takim przypadku kierowca będzie musiał zapłacić za likwidację szkody z własnej kieszeni. Jeśli do kolizji dojdzie z bardzo luksusowym samochodem, to koszty które trzeba będzie ponieść będą naprawdę wysokie.

Czy pojazd, który nie jest używany też musi mieć wykupione OC?

Pojazd, który jest zarejestrowany musi posiadać ważne OC. Jeśli posiadamy samochód, którym nie będziemy jeździć, a chcemy zrezygnować z polisy to należy go sprzedać lub zezłomować, a następnie wyrejestrować.

Monitoring nieubezpieczonych pojazdów.

W Polsce istnieje instytucja – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, która zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców. Jednym z jego zadań jest również wykrywanie posiadaczy samochodów, którzy nie wykupili polisy OC. Odbywa się na to na zasadzie wirtualnych kontroli, UFG korzystając z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych sprawdza czy właściciel zachował ciągłość ubezpieczenia. Skuteczność UFG w tej kwestii jest bardzo wysoka.

Pamiętajmy, aby posiadać ważną polisę, ponieważ w przypadku jej braku nie pomogą żadne tłumaczenia. Kara może być bardzo dotkliwa, a nie podlega ona negocjacjom i nie można jej zmniejszyć.