Wysoka Skuteczność,
Maksymalne Odszkodowania

Pomagamy w odzyskiwaniu odszkodowań za:

Urazy, trwałe i zdrowotne następstwa wypadków

Uczestniczyłeś w wypadku samochodowym, na skutek którego doznałeś jakichkolwiek obrażeń lub trwałego uszczerbku na zdrowiu? Walcz o wypłatę należnego odszkodowania!

Jakie masz prawo do odszkodowania?

Jeżeli zostałeś poszkodowany w drogowym wypadku komunikacyjnym, masz pełne prawo do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Należność wypłaca firma ubezpieczeniowa kierowcy, który został uznany za winnego spowodowania wypadku.

Nasze doświadczenia – odszkodowania powypadkowe:

 • złamanie nogi - Potencjalny zakres należności i odszkodowań:
  • kwota odszkodowania: od 5000 PLN do 150 000 PLN,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów leczenia,
 • uszkodzenie głowy - Potencjalny zakres należności i odszkodowań:
  • kwota odszkodowania: od 3000 PLN do 500 000 PLN,
  • rekompensata finansowa za koszty leczenia,
  • rekompensata za operacje plastyczne i rekonstrukcje medyczne (w przypadku uszkodzenia twarzy)
 • uszkodzenie kończyn górnych - Potencjalny zakres należności i odszkodowań:
  • kwota odszkodowania: od 3000 PLN do 20 000 PLN,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów leczenia.

Jak postępować w takim przypadku?

 • Wypełnij i prześlij formularz, zamieszczony na poniższej stronie.
 • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!
 • Twój przypadek zostanie przez nas przeanalizowany bezpłatnie.
 • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy na reprezentowanie Twojej sprawy przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 • Po podpisaniu umowy podejmujemy konkretne i skuteczne kroki prawne oraz wszelkie, niezbędne czynności w celu uzyskania maksymalnej kwoty rekompensaty finansowej.
 • Otrzymujesz odszkodowanie pomniejszone o naszą prowizję.

Uszkodzenie pojazdu

Nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania za szkodę, oszacowaną przez firmę ubezpieczeniową? Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróciło Ci kosztów wypożyczenia samochodu zastępczego? Pomożemy Ci w dochodzeniu Twoich praw!

Jakie masz prawo do odszkodowania?

Jeżeli brałeś udział w wypadku komunikacyjnym, spowodowanym przez innego kierowcę, masz prawo do uzyskania pełnego odszkodowania z OC sprawcy kolizji.
Kwota odszkodowania powinna pokryć wszystkie straty, związane z naprawą i przywróceniem do pełnej sprawności pojazdu osoby poszkodowanej.
Zadośćuczynienie powinno także pokryć wszelkie koszty dodatkowe, związane m.in. z wypożyczeniem pojazdu zastępczego.

Nasze doświadczenia – odszkodowania powypadkowe:

 • Błędne obliczenie wartości pojazdu
  W ramach odszkodowania za szkodę całkowitą pojazdu, firma ubezpieczeniowa oszacowała jego wartość przed wypadkiem na kwotę w wysokości 15.000 PLN. Po dogłębnej analizie, nasza firma przedstawiła realne szacunki wartości mienia, w wyniku czego klient otrzymał dopłatę do odszkodowania w wysokości 2500 PLN.
 • Zmniejszenie wartości odszkodowania ze względu na amortyzację
  Klient zapłacił 4 500 PLN za naprawę pojazdów, uszkodzonych w wyniku wypadku, ale firma ubezpieczeniowa wypłaciła jedynie 3 000 PLN. Nasi rzeczoznawcy dokonali rekalkulacji szkody i zapobiegli zaniżeniu odszkodowania. W wyniku naszych działań klient otrzymał brakującą, należną kwotę w wysokości 1 500 PLN

Jak postępować w takim przypadku?

 • Wypełnij i prześlij formularz, zamieszczony na poniższej stronie.
 • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!
 • Twój przypadek zostanie przez nas przeanalizowany bezpłatnie.
 • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy cesji.
 • Po podpisaniu umowy otrzymasz ustaloną kwotę dopłaty do odszkodowania.

Zniszczenie mienia

Twoje odszkodowanie nie pokrywa kosztów przywrócenia mienia do stanu sprzed gradobicia/wichury? Zakres szkód uniemożliwia korzystanie z nieruchomości? Sprawdź, jakie prawa przysługują Ci w związku ze zniszczeniem mienia.

Jakie masz prawo do odszkodowania?

Jeśli twoja nieruchomość została uszkodzona w wyniku zjawisk meteorologicznych lub nieszczęśliwego wypadku, należy Ci się rekompensata, która pokryje koszty przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed wypadku.

Nasze doświadczenia – odszkodowania powypadkowe:

 • Uszkodzony płot
  Firma ubezpieczeniowa odmówiła klientowi zwrotu pełnej kwoty odszkodowania, niezbędnej do naprawy mienia (płotu). Po naszej analizie okazało się, że przedstawiony przez klienta kosztorys jest niekompletny.
  Pomogliśmy w ustaleniu pełnych kosztów naprawy mienia. Po przedstawieniu wykonanego przez nas kosztorysu, firma ubezpieczeniowa zwróciła klientowi pełną kwotę odszkodowania. W wyniku naszej interwencji klient otrzymał dodatkową kwotę w wysokości 11 000 PLN.
 • Wichura i gradobicie
  W wyniku wichury i gradobicia zostały uszkodzone dachy domu jednorodzinnego i budynków gospodarczych, należących do klienta. Firma ubezpieczeniowa zaproponowała odszkodowanie w wysokości 35 000 PLN. Dzięki pomocy prawnej i szybkiej interwencji naszych ekspertów, klient otrzymał dopłatę do odszkodowania w wysokości 17 000 PLN.

Jak postępować w takim przypadku?

 • Wypełnij i prześlij formularz, zamieszczony na poniższej stronie.
 • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!
 • Twój przypadek zostanie przez nas przeanalizowany bezpłatnie.
 • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy na reprezentowanie Twojej sprawy przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 • Po podpisaniu umowy podejmujemy konkretne i skuteczne kroki prawne oraz wszelkie, niezbędne czynności w celu uzyskania maksymalnej kwoty rekompensaty finansowej.
 • Otrzymujesz odszkodowanie pomniejszone o naszą prowizję.

Śmierć bliskiej osoby

Utrata członka rodziny to traumatyczne przeżycie. Czy w przypadku śmierci bliskiej osoby na skutek wypadku drogowego warto starać się o odszkodowanie lub rekompensatę?

Jakie masz prawo do odszkodowania?

Jeżeli na skutek wypadku samochodowego zginął członek najbliższej rodziny lub dalszy krewny, masz prawo do uzyskania odszkodowania za śmierć bliskiej osoby oraz rekompensaty za koszty pogrzebu.
Jeżeli zmarły/zmarła był jedynym żywicielem rodziny i na skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji materialnej jego bliskich, mogą oni ubiegać się także o otrzymanie specjalnej renty.

Nasze doświadczenia – odszkodowania powypadkowe:

 • Śmierć ojca i brata
  Na skutek wypadku samochodowego ginie ojciec dwojga dzieci. Żona zmarłego ma prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości do 250 000 PLN. Prawo do odszkodowania w podobnej wysokości przysługiwałoby również dzieciom zmarłego.
 • Śmierć babci
  W trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych, starsza kobieta zostaje potrącona śmiertelnie przez samochód. Jej wnuczek może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wysokości do 100 000 PLN.
 • Śmierć pasażerów autobusu
  Kierowca autobusu jest winnym wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosło kilkoro pasażerów pojazdu. Rodziny zmarłych mogą ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wysokości nawet 250 000 PLN (dla najbliższych krewnych) lub do 100 000 PLN (w przypadku dalszych krewnych).

Jak postępować w takim przypadku?

 • Wypełnij i prześlij formularz, zamieszczony na poniższej stronie.
 • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!
 • Twój przypadek zostanie przez nas przeanalizowany bezpłatnie.
 • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy na reprezentowanie Twojej sprawy przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 • Po podpisaniu umowy podejmujemy konkretne i skuteczne kroki prawne oraz wszelkie, niezbędne czynności w celu uzyskania maksymalnej kwoty rekompensaty finansowej.
 • Otrzymujesz odszkodowanie pomniejszone o naszą prowizję.

Likwidacja szkód majątkowych

Jeżeli Twoje mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nie masz czasu lub nie wiesz, jak zgłosić sprawę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, pomożemy Ci w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania. Potrzebujesz szybkiego remontu? Zaprzyjaźnione firmy wykonają go dla Ciebie szybko i profesjonalnie.
CZYTAJ DALEJ ...

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Jeśli jesteś osobą, która ceni swój czas i chciałbyś abyśmy zajęli się naprawą szkody Twojego samochodu? Możemy Cię wyręczyć w całym procesie likwidacji szkody.
CZYTAJ DALEJ ...