Odmowa wejścia na pokład samolotu

Odmowa wejścia na pokład samolotu

Czy spotkałeś się z odmową wejścia na pokład mimo posiadania ważnego biletu, dokumentów i stawienia się w wyznaczonym czasie na odprawę? Zdarza się, że linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż może pomieścić dany samolot. Niektórzy przewoźnicy, kierując się zyskiem stosują taki zabieg, aby uniknąć pustych miejsc w razie nie stawienia się do odprawy wszystkich pasażerów. Co się dzieję w takim przypadku?

Linie lotnicze powinny poszukać osób, które dobrowolnie zrezygnują z lotu, w zamian oferując korzyści ustalone na indywidualnych warunkach np.: korzyści finansowe, vouchery itp. Ponadto, pasażerom przysługuje:

  • prawo do całkowitego zwrotu kosztów niewykorzystanego biletu w terminie 7 dni
    lub
  • wyznaczenie przez przewoźnika nowej trasy w jak najszybszym terminie lub w terminie dogodnym dla poszkodowanego.

Jeśli zgłosiło się zbyt mało ochotników, linie lotnicze mogą odmówić wybranym pasażerom wejścia na pokład wbrew ich woli. Wtedy pasażer ma prawo do:

  • zwrotu biletu lub zmiany rezerwacji na takich samych zasadach jak w przypadku ochotników,
  • odszkodowania w wysokości 250 EUR dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km, 400 EUR na dystansie 1500-3500 km i 600 euro na dla lotów na dalszych odległościach.

W obu powyższych przypadkach przewoźnik ma również obowiązek do zapewniania opieki pasażerom tj.: posiłki, napoje, dostęp do telefonu oraz w razie potrzeby także nocleg i transport z i na lotnisko.

Prawo do odszkodowania nie przysługuje jeśli linie lotnicze odmówią pasażerom wejścia na pokład z racjonalnych powodów: braku ważnych dokumentów, gdy stan zdrowia zagraża pozostałym pasażerom itp. Niestety niektóre linie czasami dokonują pewnych nadużyć i odmawiają pasażerom wejścia na pokład np. z powodu niewielkiego zniszczenia dowodu tożsamości czy paszportu. Z tego też względu warto znać swoje prawa i wymagać ich przestrzegania.