Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym

kancelaria odszkodowawcza

Tragedia jaką jest nagła śmierć bliskiego, dla każdego jest trudnym i bolesnym przeżyciem. Takie doświadczenie życiowe ma negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, a w wielu przypadkach strata ta niesie też ze sobą poważne konsekwencje finansowe. W takiej sytuacji, aby zadbać o swoją przyszłość, warto jest ubiegać się o odszkodowanie.

Podmiot zobowiązany do wypłaty ubezpieczenia

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę roszczenia jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u którego sprawca wypadku nabył ubezpieczenie OC. Natomiast jeśli sprawca nie posiadał OC lub nie jest znany, o odszkodowanie możemy ubiegać się od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Należy pamiętać, że odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby należy się nie tylko najbliższej rodzinie zmarłego w powszechnym rozumieniu. Ważna jest więź emocjonalna pomiędzy poszkodowanym a zmarłym. Oznacza, to że np. dalsi krewni czy osoby żyjące w konkubinacie również mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Co przysługuje po śmierci bliskiej osoby?

Jest kilka rodzajów rekompensaty o jaką może ubiegać się poszkodowany.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.

W przypadku, gdy zarobki zmarłego miały wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, to jest to podstawa do dochodzenia rekompensaty, dotyczy to sytuacji materialnej. Ponadto w przypadku, gdy zmarły miał wkład niematerialny np. zajmował się wychowaniem dzieci lub do jego obowiązków należało zajmowanie się domem, to również jest to podstawa do ubiegania się o odszkodowanie.
Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, jego wysokość ustalana jest w zależności od tego, jak znaczący był wkład zmarłego w utrzymanie gospodarstwa domowego oraz jak wysokie były jego zarobki.

Zwrot kosztów pogrzebu oraz leczenia.

Jeśli po wypadku zmarły był leczony w szpitalu w celu uratowania życia to możemy ubiegać się o zwrot kosztów. Rekompensata przysługuje nam również za wszelkie koszty związane z organizacją pogrzebu: postawienie nagrobka, ofiarę za posługę kapłańską, usługi transportowe itd.
Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Renta alimentacyjna.

Jest to dodatkowe świadczenie, które poszkodowany może otrzymywać co miesiąc lub w zależności od preferencji może być wypłacone jednorazowo. O rentę mogą ubiegać się:
- osoby względem, których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny tj.: dzieci, wychowankowie czy współmałżonek,
- osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego, czyli regularnie dostawały od niego środki do życia.

Zadośćuczynienie.

Jest formą świadczenia, które ma rekompensować krzywdę i cierpienie psychiczne jakie doznaliśmy po stracie bliskiej osoby. Jest to jednorazowa rekompensata, której wysokość ustalana jest na podstawie stopnia pokrewieństwa lub więzi emocjonalnych między zmarłym a poszkodowanym.

Rekompensata jaką otrzyma rodzina zmarłego nie zastąpi straty bliskiego, ale pozwoli na godne życie w tej nowej i trudnej sytuacji. Może pod względem finansowym pomóc stanąć na nogi i choć w niewielkim stopniu zniwelować ból spowodowany stratą, z tego też względu warto zadbać o lepsze jutro i ubiegać się o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby.