Jak odwołać się od decyzji w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

kancelaria odszkodowawcza

Jeżeli w ramach ubezpieczenia OC jest likwidowana szkoda i nie zgadzasz się z propozycją ubezpieczyciela – wycena jest za niska albo po prostu wszystko za bardzo przeciąga się w czasie, to masz prawo do reklamacji. Zgodnie z prawem, możemy wybrać sposób likwidacji szkody i jej formę rozliczenia. Jakie kroki należy podjąć, aby dojść swoich praw?

Rozpatrywanie reklamacji przez ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na zapoznanie się z reklamacją i udzielenie odpowiedzi na roszczenia klienta. W szczególnych przypadkach może mieć czas nawet do 60 dni, ale klient musi zostać poinformowany, co jest przyczyną opóźnienia. W przypadku, gdy warunki te nie zostaną spełnione, mamy prawo do odwołania się. Ponadto, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie udzieli odpowiedzi na złożoną przez klienta reklamację w terminie 30 lub 60 dni, to jest to równoznaczne z jej uznaniem na korzyść klienta. Warto również dochodzić swoich praw, jeśli po prostu nie zgadzamy się z wydaną w naszej sprawie decyzją, tj. odszkodowanie z OC jest zaniżone albo gdy naszym zdaniem działania były prowadzone niewłaściwie. Pamiętaj, że musisz mieć pewność co do zasadności reklamacji. Należy sprawdzić dokładnie swoją umowę, a zwłaszcza OWU, gdzie są szczegółowe zapisane warunki ubezpieczenia.

Decydując się na zgłoszenie reklamacji działań ubezpieczyciela, musimy pamiętać aby zachować odpowiednią kolejność postępowania.

Reklamacja u ubezpieczyciela

Pierwszym krokiem jest samodzielne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela. Reklamację możemy zgłosić pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową.

Wniosek u Rzecznika Finansowego

Drugim krokiem, jeśli nasze działania nie poskutkowały jest złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego, aby podjął działania w naszej sprawie. W przypadku, gdy roszczenia będą zasadne to zwróci się on do ubezpieczyciela w ramach postępowania skarbowego. Jako osoba poszkodowana mamy prawo do wglądu korespondencji pomiędzy Rzecznikiem a ubezpieczycielem.

Postępowanie sądowe

Jeśli nawet interwencja u Rzecznika Finansowego nie zadziałała, możemy wkroczyć na drogę postępowania sądowego. W sądzie na podstawie dowodów, będziemy musieli uzasadnić swoje roszczenia. Należy pamiętać, że ulegają one przedawnieniu po 3 latach od chwili dowiedzenia się o szkodzie. Co więcej, sam proces sądowy jest długotrwały, a przez co uciążliwy i kosztowny.

Odkup odszkodowania

Poza opcją samodzielnego zgłaszania reklamacji, możemy także skorzystać z wykupu szkody i otrzymać wypłatę gotówki. Taką usługę oferują nam firmy odszkodowawcze . Po odkupieniu szkody taka firma na własną rękę odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela. Jest to rozwiązanie dla osób, które chcą szybko otrzymać gotówkę, ponieważ odszkodowanie można uzyskać w przeciągu nawet 3 dni.

Jeśli jesteś pewien, że ubezpieczyciel nie rozpatrzył szkody na Twoją korzyść, możesz śmiało odwoływać się od jego decyzji i dochodzić swoich praw. Twoja reklamacja powinna być dobrze uzasadniona. Pamiętaj jednak, aby najpierw wykorzystać wszystkie pozasądowe drogi, a w ostateczności zgłosić sprawę do sądu.