Ubezpieczenie od pożaru. O czym warto pamiętać?

kancelaria odszkodowawcza

Z roku na roku w Polsce wybucha coraz więcej pożarów. Najczęstszą przyczyną są awarie instalacji elektrycznej, grzewczej, ludzka nieostrożność lub zapalenie się sadzy w kominie. Ważne jest, aby chronić swoją nieruchomość przed ewentualnym pożarem. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie mienia, dlaczego powinniśmy je mieć oraz w jakich przypadkach odszkodowanie za uszkodzenie mienia może nie zostać nam wypłacone.

Co daje ubezpieczenie?

Wiele pożarów wybucha na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu np. na skutek podpalenia czy awarii instalacji. Ubezpieczenie chroni głównie naszą nieruchomość – konstrukcję, okna, drzwi. Dodatkowo, ochroną można objąć wszystko to, co znajduje się w naszym domu sprzęt RTV, AGD, meble, biżuterię, dokumenty, gotówkę itp. Nasze dobra powinny być ubezpieczone na odpowiednią sumę, aby w razie pożaru odszkodowanie zrekompensowało nasze straty. Czasem chcąc zaoszczędzić, właściciele nieruchomości zaniżają sumę ubezpieczenia i płacą niższą składkę. Jest to ryzykowne posunięcie, gdyż w razie pożaru, kwota którą otrzymamy z odszkodowania będzie o wiele niższa i nie starczy nam na pokrycie wszystkich strat. Należy też pamiętać, że w przypadku drewnianych domów składka ubezpieczeniowa może być większa, ze względu na palną konstrukcję budynku. Kolejną istotną kwestią jest podanie wszystkich stosowanych zabezpieczeń tj. czujników dymu, czadu czy gorąca. Wówczas składka ubezpieczeniowa może zostać obniżona. Jednak czujniki te muszą być włączone, w przeciwnym razie w razie pożaru suma odszkodowania może zostać zaniżona.

Za co odpowie spółdzielnia mieszkaniowa?

Właściciele mieszkań powinni wykupić własną polisę ubezpieczeniową, zabezpieczającą jego mienie przed pożarem. Ubezpieczenie nieruchomości zakupione przez spółdzielnię obejmuje szkody tylko we wspólnych częściach budynku. Jedynie w przypadku szkody spowodowanej przez zarządcę możemy domagać się odszkodowania od spółdzielni.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Ubezpieczyciele często zastrzegają sobie prawa do odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli pożar nastąpił w skutek: błędów popełnionych w fazie konstrukcji budynku czy użycia wadliwych materiałów budowlanych. Ponadto pieniądze nie zostaną nam wypłacone, jeśli podczas budowy nie stosowano się do przepisów prawa pożarowego i budowlanego. Należy też pamiętać o regularnych przeglądach i konserwacji instalacji gazowych czy elektrycznych oraz o czyszczeniu przewodów dymowych. Właściciele domów mają pewne obowiązki, których muszą dopełnić, niedostosowanie się może skutkować w ograniczeniu lub braku wypłaty odszkodowania.

Na polskim rynku nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia tylko od pożaru. Najczęściej na jego zakres składa się wiele rodzajów ryzyka jak wichura czy zalanie. Jednak straty spowodowane przez pożar są najbardziej dotkliwe i kosztowne. Warto więc, dobrać odpowiednie ubezpieczenie, aby skutecznie chronić swój majątek, zanim dojdzie do tego typu niepożądanego zdarzenia.