AVC

odszkodowanie pasażera
Rodzaj szkody: śmierć męża i ojca w wypadku komunikacyjnym
Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1.000.000 zł
Uprawnieni roszczący: żona, 2 synów i córka
Ubezpieczyciel: Warta S.A.
Miejscowość i data wyroku: Lublin, 24.06.2011 r.

Odszkodowanie proponowane przez ubezpieczyciela:

Ostateczna kwota odszkodowania wywalczona przez Sagarto:

Opis sprawy: W dniu 11.12.2017 doszło do poważnego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Kierujący samochodem marki Fiat R.D., nie dostosował prędkości do warunków, jakie w tym dniu panowały na drodze. Konsekwencją tego było wpadnięcie w poślizg i wjechanie na przeciwległy pas ruchu. W efekcie doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem, któremu nie udało się wyhamować. Skutkiem tego – najechał na tył samochodu. Poszkodowana kobieta zajmowała miejsce pasażera w tylnej części auta.

W momencie zdarzenia poszkodowana straciła przytomność. W efekcie, nie pamięta ona wypadku i nie potrafi go zrelacjonować. Bezpośrednio po zdarzeniu, przetransportowano ją karetką pogotowia do szpitala. W toku przeprowadzonego badania lekarskiego stwierdzono, że u poszkodowanej doszło do pourazowego krwawienia podpajęczynówkowego. Uznano, że w jej przypadku, niezbędne u jest leczenie szpitalne. Została więc zatrzymana na oddziale.

W związku z odniesionymi obrażeniami, poszkodowana przebywała na oddziale rehabilitacji neurologicznej w okresie 02.01 – 23.03.2018 r. Podczas pobytu, lekarze stwierdzili u pacjentki świeże krwawienie podpajęczynówkowe w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz niedowład połowiczy prawostronny. Zdiagnozowano również afazję czuciową. Stwierdzono, że zaburzona jest mowa ekspresywna, powtarzanie, nazywanie, rozumienie mowy, a więc wiele jej obszarów. Z dokumentacji medycznej jasno wynika, że rozpoznano agrafię, akalkulię oraz aleksję.

Poszkodowana dostosowała się do zaleceń lekarskich. W związku z tym kontynuowała leczenie. 30.03.2018 r. była konsultowana przez lekarza psychiatrę. Specjalista rozpoznał u pacjentki zaburzenia otępienne będące konsekwencją odniesionych obrażeń. Na tej podstawie zdecydował o konieczności leczenia farmakologicznego. Leczenie psychiatryczne kontynuowane jest do dnia dzisiejszego. W kwietniu 2018 roku wdrożono również niezbędne leczenie neurologiczne.

Poszkodowana uskarża się na skutki wypadku do dnia dzisiejszego. Zmuszona jest uczęszczać na liczne specjalistyczne konsultacje i musi przyjmować leki. Niezbędne w jej przypadku jest także korzystanie z wielu artykułów medycznych. 09.06.2019 roku, z uwagi na stan zdrowia, została umieszczona w domu opieki. Przebywa tam do dnia dzisiejszego. Jest osobą, która obecnie nie może samodzielnie funkcjonować i wymaga pomocy innych.

W związku z poniesioną przez poszkodowaną krzywdą domaga się ona wypłaty 197.700,000 złotych tytułem zadośćuczynienia, a także 1.378,43 złotych odszkodowania za poniesione koszty leczenia i zakupu artykułów medycznych, które w jej przypadku były niezbędne.

Poszkodowana wystąpiła również z wnioskiem o wypłatę 1.835,60 złotych odszkodowania w związku z kosztami, jakie poniosła na dojazdy do placówek medycznych, a także, jakie ponieśli jej bliski odwiedzający ją w szpitalu. Wnioski o wypłatę 400.00 złotych odszkodowania za rzeczy, które uszkodzone zostały w następstwie wypadku. Oczekuje też wypłaty 1.000,00 złotych, w związku z koniecznością zakupu protezy, która stała się niezbędna po wypadku, jaki miał miejsce w dniu 11.12.2017 r.

Poszkodowana wniosła również o wypłatę 27.720,00 złotych, tytułem skapitalizowanej renty w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie opieki osób trzecich w związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce 11.12.2017 r. za okres 14 miesięcy po dniu, w którym miał miejsce wypadek.

Poszkodowana wnioskuje także o ustalenie miesięcznej renty w przyszłości, której wysokość powinna w jej ocenie wynosić 3.450,00 złotych w związku ze zwiększonymi potrzebami, które są konsekwencją zdarzenia z dnia 11.12.2017 r. Oczekuje, że będzie ona płatna z góry w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Jeśli sprawca będzie spóźniał się z płatnością, naliczane powinny być ustawowe odsetki liczone za uchybienie terminu płatności. Poszkodowana oczekuje świadczenia liczonego od sierpnia 2019 r. i wypłacanego na przyszłość.